arm2
shora2
Menu

۶۰ مهارت فردی در مدارس فنلاند

این ⁩مهارتهای_فردی چه مواردی هستند؟

به منظور پرورش جامعه‌ای پیشرفته و سرآمد، در آموزش‌ برای کودکان ١۵-٩ سال فنلاند، موارد زیر در نظر گرفته می‌شوند:
١- مهارت درست لباس پوشیدن
٢- مهارت درست راه رفتن
٣- مهارت خوب حرف زدن
۴- مهارت حرف خوب زدن
۵- مهارت #منظم_بودن
۶- مهارت شعر خواندن
٧- مهارت نقاشی کردن
٨- #مهارت_نوشتن
٩- مهارت ترانه و دکلمه خواندن
١٠- مهارت #بهداشت
١١- #مهارتکارتیمی
١٢- #مهارتانتقادکردن
١٣- #مهارتجراتورزی و تمرین شجاعت
١۴- مهارت تشخیص درست از نادرست
١۵- مهارت درست غذا خوردن
١۶- مهارت گره زدن
١٧- مهارت کار با قیچی و برش زدن
١٨- مهارت سعی در خوش خط بودن
١٩- مهارت شستن اشیا
٢٠- #مهارت_مطالعه
٢١- مهارت #مدیریت_زمان
٢٢- مهارت #کنترل_خشم
٢٣- مهارت #انتقاد_پذیری و تحمل حرف مخالف
٢۴- مهارت پژوهش و تحقیق
٢۵- مهارت تشخیص دوست خوب
٢۶- مهارت بازی کردن
٢٧- مهارت غذا پختن
٢٨- مهارت کار با سوزن
٢٩- مهارت تشکر و سپاسگزاری کردن
٣٠- مهارت خوب توجه کردن
٣١-#مهارت_تفکر کردن
٣٢- مهارت تفکر خوب داشتن
٣٣- مهارت دوست خوب پیدا کردن
٣۴- مهارت نگهداری دوست خوب
٣۵- مهارت نگهداری لوازم
٣۶- #مهارتانتقادپذیری و نقد شدن
٣٧- مهارت #رازدار_بودن
٣٨- #مهارتبرنامهریزی کردن
٣٩- مهارت گذشت
۴٠- مهارت #صبور_بودن
۴١- #مهارتحلمساله
۴٢- مهارت نگهداری گیاه و گل
۴٣- مهارت دقت به پیرامون
۴۴- مهارت صادق بودن
۴۵- مهارت #وفادار_بودن
۴۶- #مهارت_نوشتن
۴٧- مهارت #آینده_نگری
۴٨- مهارت تلاش کردن
۴٩- مهارت نا امید نشدن
۵٠- مهارت هدف داشتن
۵١- مهارت کار با ابزار
۵٢- مهارت کار با کامپیوتر
۵٣- مهارت در فضای مجازی و سایبری
۵۴- مهارت در تصویر ذهنی داشتن
۵۵- مهارت احترام گذاشتن
۵۶- مهارت کم مصرف بودن
۵٧- مهارت بهره گیری از اشیا
۵٨- مهارت مشورت گرفتن
۵٩- مهارت مشورت و همفکری کردن
۶٠-… مهارت ١٢ و مهارت ٣١ و مهارت ۳۶

فراگیری و ارتقای این #مهارتهایفردی می‌تواند آینده بهتری را برای خودمان و فرزندانمان فراهم آورد و #سرآمدی_فردی ما را تسهیل نماید.

✳از کتاب تحول نظام آموزش فنلاند

Slide 1 Heading
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *