نسخه 1 نقشه راه کارگروه صلاحیت حرفه ای

خانه انجمن ها کارگروه صلاحیت حرفه ای نسخه 1 نقشه راه کارگروه صلاحیت حرفه ای

در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)
 • نویسنده
  نوشته‌ها
 • #1669
  محمد خادمیمحمد خادمی
  مشارکت کننده

  نسخه 1. نقشه راه کارگروه صلاحیت‌های حرفه‌ای
  ردیف گام‌ها اهداف اقدامات برنامه زمانی خروجی صاحب فرایند متولی مجری محوری
  1 تشکیل کارگروه افزایش سهم مشارکت ذی‌نفعان و نهادهای متولی در فرایند تدوین و کاربست چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی  تنظیم لیست نهادهای متولی و واحدهای ذی‌نفع
   تدوین برنامه زمانی و محتوایی جهت تشکیل جلسات کارگروه
   رایزنی و دعوت از نهادهای متولی برای معرفی نمایندگان
  1398 تعیین دستگاه‌های اجرایی و نهادهای متولی حوزه‌های آموزشی و شغلی جهت تدوین و کاربست چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی دبیرخانه شورای عالی دبیرخانه شورای عالی
  2 گفتمان سازی و اجماع نظر در خصوص چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی آشنایی اعضاء با چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی‌  تدوین دست نامه آشنایی با چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی و ارسال آن به اعضا
   تشکیل گروه کانونی و کسب نظرات اعضا نسبت به مفاهیم مطرح در چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی‌
   ارائه تعاریف عملیاتی در خصوص مفاهیم کلیدی چارچوب

  1398  آگاه‌سازی نهادهای ذی‌نفع نسبت به‌ضرورت وجودی چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی
   اشتراک نظر اعضا نسبت به مفاهیم، تعابیر و توصیفات چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی
   رفع ابهامات و تعارضات مفهومی نسبت به چیستی و چرایی چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی دبیرخانه شورای عالی کارگروه صلاحیت حرفه‌ای
  اجماع نظر نسبت به مفاهیم چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی
  ایجاد فهم مشترک از چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی با اعضاء
  3 تدوین و تصویب چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی اجماع بر ارکان چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی و تکمیل و تقویت آن  ارائه گزارش مطالعات و تجارب دیگر دستگاه‌ها در خصوص صلاحیت حرفه‌ای
   شناسایی نقاط قوت و ضعف موجود
   تهیه شیوه‎نامه تدوین چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی و خلأهای مطرح در آن 1399 – 1398 تدوین چارچوب عملیاتی و انطباق آن با تجارب داخلی و تجربه سایر کشورها و اجماع نظر نهادهای متولی آموزش و اشتغال شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی دبیرخانه شورای عالی کارگروه صلاحیت حرفه‌ای
  تدوین و تصویب توصیفگرها و استانداردسازی  تدوین گزارش از وضعیت توصیفگرهای سطوح
   احصاء توصیفگرهای پیشنهادی برای چارچوب صلاحیت‌ حرفه‌ای ملی
   نشست گروه کانونی و کسب اجماع نظر نسبت به تدوین و تصویب توصیفگرها
   استانداردسازی توصیفگرها از منظر 1.حجم کاری، 2.آموزش،3. ارزشیابی و 4. تضمین کیفیت
  تضمین کیفیت در بستر چارچوب  ارائه وضع موجود فرایند تضمین کیفیت در زیر نظام‌های آموزشی موجود
   بررسی سازوکارهای تضمین کیفیت در سایر کشورها
   نشست گروه کانونی و اجماع نظر در خصوص سازوکارهای تضمین کیفیت و اعتبارسنجی و مراکز سنجش در چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی‌
   تهیه و تصویب شیوه‌نامه و پروتکل سازوکارهای کنترل کیفیت و اعتبار سنجی
  1399 – 1398  تعیین نهاد متولی تضمین کیفیت، ارزیابی و اعتبارسنجی و توافق نهادهای متولی نسبت به آن‌ها
  شکل‌گیری نظام ارزیابی و اعتبارسنجی واقعی در کشور شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی دبیرخانه شورای عالی کارگروه صلاحیت حرفه‌ای
  پیوند آموزش و اشتغال در بستر چارچوب  برقراری ارتباط میان سطوح و انواع صلاحیت با طبقه‌بندی مشاغل
   استقرار سازوکارهای تشخیص نیازهای واقعی بازار کار و جامعه
  تدبیر سازوکارهای ساماندهی نظام استخدام مبتنی بر صلاحیت

  1399 – 1398  توسعه آموزش‌ها و اعطای صلاحیت‌های مبتنی بر نیاز
   کمک به ساماندهی کیفی و کمی بازار کار در کشور
   شناسنامه‌دار کردن صلاحیت‌های آموزشی و شغلی در کشور شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی دبیرخانه شورای عالی کارگروه صلاحیت حرفه‌ای
  4 کاربست اولیه تقسیم‌کار، تعیین وظایف و الزامات سایر نهادها و سازمان‌های ذی‌نفع در چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی‌  تدوین شیوه‌نامه تقسیم‌کار، وظایف و الزامات نهاد متولی کاربست چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی و سایر سازمان‌های مجری
   نشست گروه کانونی و اجماع نظر برای به رسمیت شناسی تقسیم‌کار، وظایف ذی‌نفعان در چارچوب 1403 – 1400  توافق بر نهاد متولی کاربست چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی و وظایف سایر نهادهای متولی
   سازگاری میان نظام آموزشی
   مشارکت بهره‌برداران و بخش خصوصی شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی کارگروه صلاحیت حرفه‌ای دستگاه‌های مجری
  5 اصلاح و بهبود مدیریت فرایند بهبود و تعالی چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی  رصد مستمر فرایند کاربست چارچوب صلاحیت‌ها
   به‌روزرسانی صلاحیت‌های ذیل چارچوب
   اصلاح فرایند توسعه و کاربست صلاحیت‌ها
   گذار به سمت چارچوب‌های منطقه‌ای صلاحیت 0000- 1404  حصول چارچوب مرجع، قابل‌اتکا و استناد در نظام آموزش و اشتغال شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی کارگروه صلاحیت حرفه‌ای دستگاه‌های مجری

در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)
 • شما برای پاسخ به این موضوع باید وارد شوید.