پاسخ به: اظهار نظر پیرامون ترمینولوژی یا نظام واژگان آموزش های مهارتی

خانه انجمن ها همه کارگروه ها و موضوعات مشترک اظهار نظر پیرامون ترمینولوژی یا نظام واژگان آموزش های مهارتی پاسخ به: اظهار نظر پیرامون ترمینولوژی یا نظام واژگان آموزش های مهارتی

#1674
ابراهیم آزادابراهیم آزاد
مشارکت کننده

سلام و احترام
واژه نامه اصطلاحات و واژگان پایه نظام آموزش و تربیت ،فنی ، حرفه ای و مهارتی دارای پنج منبع به شرح زیر است
1 . قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفهاي و مهارت آموزي، مصوب مجلس شوراي اسلامي، 1396
2 . فلسفه تربيت در جمهوري اسلامي ایران، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 1391
3 . برنامه درسي ملي ایران، نگاشت چهارم، سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي، 1391
4 . آشنایي با برخي واژگان و مفاهيم در نظام آموزش و تربيت فني و حرفهاي، مرکز پژوهش مجلس شوراي اسلامي، 1391
5 . واژه نامه تخصصي آموزش و تربيت فني، حرفهاي و مهارتي، سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي، 1397
که در انتها ذکر شده است .
ابراهیم آزاد