پاسخ به: اظهار نظر پیرامون اولویت های 12 گانه نظام آموزشهای مهارتی

خانه انجمن ها همه کارگروه ها و موضوعات مشترک اظهار نظر پیرامون اولویت های 12 گانه نظام آموزشهای مهارتی پاسخ به: اظهار نظر پیرامون اولویت های 12 گانه نظام آموزشهای مهارتی

#1660
tvtscadmintvtscadmin
مدیرکل

با تشکر از شما جناب آقای وزیری