پاسخ به: مهم و فوری

#1606
محبوبه محمدعلیمحبوبه محمدعلی
مشارکت کننده

به نام خدا
در كارگروه تدوين ايين نامه تبصره ماده 1 و ماده 7 قانون نظام جامع در خصوص ايين نامه ماده 7 مقرر شد اين موضوع در كارگروه صلاحيت حرفه ا بحث و بررسي شود .