پاسخ به: اظهار نظر پیرامون ترمینولوژی یا نظام واژگان آموزش های مهارتی

خانه انجمن ها همه کارگروه ها و موضوعات مشترک اظهار نظر پیرامون ترمینولوژی یا نظام واژگان آموزش های مهارتی پاسخ به: اظهار نظر پیرامون ترمینولوژی یا نظام واژگان آموزش های مهارتی

#1603
محسن محمدزادهمحسن محمدزاده
مشارکت کننده

با سلام و احترام؛
ضمن تشکر از زحمات بعمل آمده نظرات اینجانب پیرامون واژه نامه تخصصی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارت آموزی به شرح ذیل اعلام می شود.
1-مناسب است واژه نامه‌ای بر روی سایت بارگذاری شود که حاوی لغات و اصطلاحات لاتین هم باشد.
2-برخی جملات و اصطلاحات نیازمند ویرایش مجدد هستند مانند نمونه های زیر:
-Auditors که باید Auditor باشد.
– ضمناً مناسب است قواعد تایپ به ویژه نیم فاصله ها رعایت شود.
3-پیشنهاد می شود به منظور ایجاد وحدت رویه در بکارگیری واژگان تنها یک معنی ذکر شود مانند Assessor که برای آن دو معادل(سنجش گر- سنجش کننده)ذکر شده است در صورتی که می توانست یکی باشد.
4-برای برخی واژگان معادل مناسب‌تر منظور شود مانند: Awarding body به معنی “هیئت یا سازمان صادر کننده صلاحیت‌ها” که پیشنهاد می شود “مرجع گواهی کننده” به عنوان معادل فارسی آن منظور شود.
5-برای برخی واژگان معنای مشترک در نظر گرفته شده است در حالیکه هریک می توانند معنای مستقل خود را داشته باشد مانند Competence/y که به معنای شایستگی درج شده است در صورتی که Competence وCompetency به ترتیب به معنای صلاحیت و شایستگی هستند.
6-ضروری است با توجه به نقش نظام صلاحیت حرفه‌ای که به عنوان هماهنگ کننده دو حوزه آموزش و اشتغال شناخته می شود معانی واژگان طوری انتخاب شوند که در برگیرنده مأموریت و ادبیات کلیه ذینفعان باشند به عبارتی قابلیت پوشش و پذیرش کافی داشته باشند. لذا پیشنهاد می شود از منابعی چون دانشنامه آموزش‌های علمی کاربردی به آدرس: TETPEDIA.IHCS.AC.IR که دارای بیش از 300 مدخل مصوب است استفاده شود.