پاسخ به: اظهار نظر پیرامون راهبردهای نظام جامع آموزشهای مهارتی

خانه انجمن ها همه کارگروه ها و موضوعات مشترک اظهار نظر پیرامون راهبردهای نظام جامع آموزشهای مهارتی پاسخ به: اظهار نظر پیرامون راهبردهای نظام جامع آموزشهای مهارتی

#1602
عبدالله وزیریعبدالله وزیری
مشارکت کننده

سلام
راهبردهای ارائه شده موارد صحیح و مهمی است که البته روش اجرایی کردن آنها همانطور که جناب آقای حاجتی فرمودند بسیار مهم است. بنده حقیر هم موافق آینده نگاری مهارت هستم. و البته راهبرد 6 ، در صورت طراحی و استقرار صحیح نظام صلاحیت حرفه‌ای در کشور، نتیجه فرعی راهبرد 5 خواهد بود.
موارد زیر نیز به عنوان سیاست‌های مهمی که لازم است به آنها توجه شود و در مورد آنها تصمیم‌گیری شود، پیشنهاد می گردد:
1- سیاست ما در رویکرد کشور در خصوص صلاحیت حرفه‌ای
2- صلاحیت حرفه‌ای در روح خود نقش تنظیم‌گری دارد، سیاست ما در انتخاب نوع تنظیم‌گری نظام صلاحیت حرفه‌ای در کشور (یکسان برای همه‌ی بخشها یا متفاوت)
3- تعیین جایگاه کشور در بازار تخصص و سیاست ما برای حرکت به جایگاه مطلوب.
4- سیاست ما برای ترویج بازار صلاحیت حرفه‌ای در کشور. (Passive or Active)
5- سیاست و معیارهای ما برای شمول حرف و مشاغل در صلاحیت حرفه‌ای.
6- پیشنهاد سیاست حرکت از «امنیت شغلی» به «امنیت اشتغال پذیری» به شورای عالی اشتغال. که در صورت تصویب، جهت گیری های بسیار متفاوتی را در نظام آموزش فنی و حرفه‌ای کشور می‌طلبد.