پاسخ به: مهم و فوری

#1584
مهرداد راهداریمهرداد راهداری
مشارکت کننده

باسمه تعالی
پیشنهادات سازمان برنامه و بودجه کشور پیرامون تبصره ذیل بند 10 ماده یک قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی
شرح تبصره: دولت مکلف است تمهیدات لازم جهت آموزش و تربیت افراد جهت کسب شایستگی‌های نوآوری و کارآفرینی در این نظام را در راستای تحقق اهداف مذکور در بندهای(۱) و (۲) سیاست‌های کلی اشتغال و بندهای (۱) و (۵) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه و تصویب کند.
پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور:
1- با توجه به ساختار تشکیلاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز شرح وظایف معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال این وزارتخانه پیشنهاد می‌گردد این وظیفه از قانون با حضور و نقش آفرینی گسترده ایشان تدوین گردد. چرا که اعضای شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی متخصصین بخش آموزش، مدیریت و سیاستگذاری فنی، حرفه‌ای و مهارتی می‌باشند و با توجه به تخصصی بودن بحث شایستگی‌های نوآوری و کارآفرینی تعامل با معاونت مذکور وزارت تعاون اجتناب ناپذیر است.
شایان ذکر است در دفتر توسعه کارآفرینی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، گروه‌های تخصصی آموزش کارآفرینی و توسعه و ترویج کارآفرینی فعال می‌باشند که مطمئناً رسوب دانش و تجربه قابل توجهی در این دفتر شکل گرفته است که بهره مندی از این تجارب برای تدوین این تمهیدات ضروری است.
پیشنهادات سازمان برنامه و بودجه کشور پیرامون ماده هفت قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی
شرح ماده: دولت موظف است با توجه به موارد زیر چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی را تهیه نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند:
۱ـ طراحی چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای باید مبتنی بر شایستگی‌های حرفه‌ای شامل شایستگی‌های فنی، غیرفنی از قبیل اخلاق حرفه‌ای و شایستگی‌های عمومی باشد. شایستگی‌های حرفه‌ای باید بر اساس مجموعه‌ای منسجم از دانش، مهارت و نگرش مبتنی بر کارهای درون یک حرفه تدوین گردد. این طراحی باید تا بالاترین سطوح با توجه به نوع مشاغل و حِرَف و بر اساس نظام طبقه‌بندی مشاغل و حِرَف کشور انجام شود.
۲ـ کدگذاری حِرَف و مشاغل باید بر اساس آخرین نظام بین‌المللی طبقه‌بندی مشاغل و حِرَف مصوب سال ۲۰۰۸ میلادی سازمان جهانی‌کار انجام گیرد.
۳ـ توسعه حرفه‌ای در چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی باید زمینه تحرک‌پذیری افقی و عمودی در گروههای بزرگ شغلی را تا سطوح بالا فراهم آورد و سنجش یادگیری مادام‌العمر را امکان‌پذیر کند.
۴ـ تدوین و تصویب استاندارد‌های آموزش، ارزشیابی و شایستگی حرفه باید براساس چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی انجام شود.
۵ ـ مدارک و گواهینامه‌ها در نظام آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی باید مبتنی بر چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی اعطاء گردد.
پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور:
1- با توجه به اینکه قانون‌گذار هیچ‌گونه محدودیت زمانی برای این ماده طراحی نکرده‌است لذا پیشنهاد می‌شود با توجه به اهمیت موضوع تدوین چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی، باید شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی از هرگونه تعجیل در تدوین این چهارچوب اجتناب کند و دبیر محترم شورا، ضرورت تدوین و استقرار چهارچوب صلاحیت حرفه ای را طی یک برنامه زمانی مشخص و منطقی برای نهادهای بالادستی تببین نماید.
2- با توجه به متن قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی، آیین نامه اجرایی این قانون وظیفه تدوین چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی را بر عهده شورای عالی و کارگروه تخصصی صلاحیت حرفه‌ای گذاشته است.
3- تدوین چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی بایستی در چهارچوب مواد قانون و بخصوص ماده هفت قانون باشد و از ترجمه و کپی چهارچوب‌های سایر کشورها اجتناب شود. شایان ذکر است بهره‌گیری از تجارب نمونه‌های موفق در تدوین و استقرار چهارچوب صلاحیت حرفه ای ملی به شدت توصیه می‌شود.
4- با توجه به قانون، مشارکت کلیه بخش‌های اقتصادی و اجتماعی اعم از دولتی و غیر دولتی در مسیر تدوین چهارچوب صلاحیت حرفه ای ملی الزامی است و مدیریت و برنامه‌ریزی نحوه مشارکت ایشان بایستی توسط کارگروه های تخصصی شورا انجام شود.
5- چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی شامل مواردی از جمله: تدوین شایستگی‌ها، تدوین مسیر توسعه حرفه‌ای، طراحی استانداردها، تضمین کیفیت و…؛ پیشنهاد می‌گردد. برای هر کدام از این موارد مطروحه در این بند لازم است گروه‌ها و هسته‌های مطالعاتی و پژوهشی با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط شکل گیرد.
6- اولویت اصلی شورا در مقطع کنونی باید، تهیه نقشه راه تدوین و استقرار چهارچوب صلاحیت حرفه ای ملی قرار گرفته، که این موضوع در کارگروه تخصصی صلاحیت حرفه ای در حال پیگیری است.

با تشکر- مهرداد راهداری