پاسخ به: اظهار نظر پیرامون راهبردهای نظام جامع آموزشهای مهارتی

خانه انجمن ها همه کارگروه ها و موضوعات مشترک اظهار نظر پیرامون راهبردهای نظام جامع آموزشهای مهارتی پاسخ به: اظهار نظر پیرامون راهبردهای نظام جامع آموزشهای مهارتی

#1542
جمشید حاجتیجمشید حاجتی
مشارکت کننده

با سلام و احترام
1- موضوع آینده نگاری و آینده مشاغل به عنوان یک سرفصا پویا و فعال از اهمیت اساسی برخوردار است.
2- به نظر می رسد هر یک از راهبردهای پیش بینی شده فی نفسه بسیار مهم و ارزشمند هستند و برای هریک از آنها باید Action Plan مشخصی را طراحی و عملیاتی نمود. کارگروه ها و کمیته هایی که ذیل هر یک از کارگروهها تشکیل می شود می تواند میزان دستیابی به اهداف و اجرایی شدن آنها را رصد و پایش نماید.