پاسخ به: اظهار نظر پیرامون راهبردهای نظام جامع آموزشهای مهارتی

خانه انجمن ها همه کارگروه ها و موضوعات مشترک اظهار نظر پیرامون راهبردهای نظام جامع آموزشهای مهارتی پاسخ به: اظهار نظر پیرامون راهبردهای نظام جامع آموزشهای مهارتی

#1540
مهدی اسماعیلیمهدی اسماعیلی
مشارکت کننده

با سلام
بسيج نيروها و هم افزايي ارائه دهندگان آموزش و تربيت فني و حرفه اي مي تواند در وضعيت كشور راهبرد مناسبي باشد.