پاسخ به: اظهار نظر پیرامون اولویت های 12 گانه نظام آموزشهای مهارتی

خانه انجمن ها همه کارگروه ها و موضوعات مشترک اظهار نظر پیرامون اولویت های 12 گانه نظام آموزشهای مهارتی پاسخ به: اظهار نظر پیرامون اولویت های 12 گانه نظام آموزشهای مهارتی

#1539
مهدی اسماعیلیمهدی اسماعیلی
مشارکت کننده

با سلام
پيشنهاد مي شود مدل نظام حكمراني آموزش و تربيت فني و حرفه اي به موضوع دوم اضافه گردد يا به عنوان يك الويت اضافه شود.
با تشكر