پاسخ به: اظهار نظر پیرامون ترمینولوژی یا نظام واژگان آموزش های مهارتی

خانه انجمن ها همه کارگروه ها و موضوعات مشترک اظهار نظر پیرامون ترمینولوژی یا نظام واژگان آموزش های مهارتی پاسخ به: اظهار نظر پیرامون ترمینولوژی یا نظام واژگان آموزش های مهارتی

#1538
مهدی اسماعیلیمهدی اسماعیلی
مشارکت کننده

با سلام
بهتر است واژه رويكرد و رهيافت تجميع شوند.
همچنين چند واژه تخصصي در مورد حكمراني و تضميين كيفيت ، تامين منابع مالي ويژه آموزش فني و حرفه اي اضافه شود.