پاسخ به: اظهار نظر پیرامون اولویت های 12 گانه نظام آموزشهای مهارتی

خانه انجمن ها همه کارگروه ها و موضوعات مشترک اظهار نظر پیرامون اولویت های 12 گانه نظام آموزشهای مهارتی پاسخ به: اظهار نظر پیرامون اولویت های 12 گانه نظام آموزشهای مهارتی

#1532
مهرداد راهداریمهرداد راهداری
مشارکت کننده

1- بدون اولویت و برای همنوایی باید در اسرع وقت انجام شود.
2-با توجه به ضرورت تنظیم نقش‌ها و فعالیت‌های بخش‌های دولتی و غیردولتی، و نیز ارتباط این آموزش‌ها با نظام آموزش رسمی و تعیین سطوح مختلف آموزشی، این پیشنهاد از اهمیت بالایی برخوردار است. و پیشنهاد می شود اولویت سوم باشد.
3-تدوین نظام و چارچوب ملی صلاحیت حرفه‌ای در کل یکی از اولویت‌های نظام است که صلاحیت حرفه‌ای مربیان هم جزئی از آن است. به نظر می‌رسد تدوین نظام رتبه‌بندی برای مربیان حرفه‌ای، که براساس آن مربیان همچون اساتید دانشگاه بر اساس شاخصهایی، دارای رتبه از مربی تا استاد تمام باشند و نظام دریافتی آنها تابعی از این رتبه‌بندی باشد ضروری‌تر است. همچنین با اولویت ردیف 12 با عنوان «طراحی ارتقای مربیان نظام آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی» هم‌پوشانی دارد.
4- در حال حاضر فصل آموش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی با شماره 180200 در نظام بودجه‌‌ریزی تفکیک شده است. ضروری است برنامه‌ها و فعالیت‌های مرتبط با آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارت آموزی در سایر فصل‌ها بازنگری شود و به این فصل منتقل شود و به نظر می رسد این بند که وظیفه بازنگری مستمر برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی در لوایح بودجه را مورد تاکید قرار داده است از جمله وظایف دفتر بخشی در سازمان برنامه است و جزء اولویت‌های شورا محسوب نمی‌شود.
5- با توجه به ضرورت انعطاف‌پذیر کردن آموزش‌ها متناسب با تغییرات روزافزون و گسترده فناوری، ضروری است بهره‌برداران این آموزش‌ها در فرایند برنامه‌ریزی درسی نقش مؤثر داشته‌ باشند. البته این امر مهم در حال حاضر به صورت نسبی انجام می‌شود و شأن شورا بیش از تعیین این فرایند است و این بند در اولویت های بعدی قرار گیرد.
6- اصلاح عبارت به صورت «تصویب چارچوب ملی صلاحیت حرفه ای (NQF)» پیشنهاد می شود و باید از اولین اولویت های شورا باشد.
7- به نظر می‌رسد عنوان پیشنهادی به صورت زیر اصلاح شود: «تعیین استانداردهای مناسب برای ارزیابی مهارت شاغلین در مراکز سنجش»
8-بسیا ر مهم است و باید از اولین اولویت ها باشد.
9- این بند در قالب چارچوب ملی صلاحیت حرفه‌ای می گنجد.
10- نظر به اهمیت برقراری ارتباط گسترده بین آموزش‌ها و بازارکار، این پیشنهاد از اهمیت بالایی برخوردار است. پیشنهاد میشود عبارت به صورت «نهادسازی مناسب برای تحلیل مستمر بازار کار و ارتباط آن با آموزش های مهارتی» اصلاح شود.
11- مشوق‌های مالی و تسهیلاتی که بخشودگی‌های مالیاتی را هم می‌توان جزئی از آن دانست، بر حسب جهت‌گیری‌های بودجه‌ای دولت و شرایط اقتصادی کشور متغیر است و نمیتوان اصلی کلی بر آن حاکم کرد.
12- نظرات در بند سوم آورده شدئ
13- پیشنهاد می شود این بند در اولویت ها گنجانده شود:
«فرهنگ سازی و ارتقا جایگاه آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی در باورهای جامعه و سیاستگذاران»