ترکیب اعضا

ترکیب اعضای کارگروه تخصصی نظارت و سنجش:

نماینده ذی­ربط (در سطح مدیرکل)

وزارت آموزش و پرورش (دو نفر از آموزش دوره متوسطه کارودانش و فنی و حرفه­ ای)

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت نیرو

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت ورزش و جوانان

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

معاون ذی­ربط دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی

معاون ذی­ربط دانشگاه فنی و حرفه­ای با معرفی رییس دانشگاه

معاون ذی­ربط سازمان آموزش فنی و حرفه­ای کشور

معاون ذی­ربط کانون عالی انجمن­های صنفی کارفرمایی ایران

معاون ذی­ربط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

معاون ذی­ربط اتاق اصناف ایران

معاون ذی­ربط اتاق تعاون ایران

نمایندگان نظام­های حرفه ­ای و سایر دستگاه‏ها برحسب موضوع به دعوت دبیر شورای­ عالی