شرح وظایف

وظایف کارگروه راهبری و هماهنگی در سیاست­گذاری، تهیه و ارایه پیشنهادهای لازم به شورای­ عالی در خصوص

۱ـ اهداف و سیاست­ های اجرایی، خط­ مشی و اولویت­های نظام آموزش و تربیت فنی، حرفه­ای و مهارتی.

۲ـ برقراری تعامل بین دستگاه ­های مجری، بنگاه­های اقتصادی و تشکل‏های صنفی.

۳ـ سیاست ­های لازم برای توسعه مشارکت بهره­ برداران و نظام­ های حرفه ­ای در مراحل مختلف از جمله نیازسنجی، برنامه ­ریزی، تدوین استانداردها، اجرا، ارزشیابی و پایش آموزش­ های تربیت فنی، حرفه ­ای و مهارتی.

۴ـ سازوکارهای لازم برای تقویت ارتباط بین نظام اطلاعات بازار کار، نظام اطلاعات آموزش و تربیت فنی، حرفه ­ای و مهارتی و نظام طبقه­ بندی مشاغل و صلاحیت حرفه­ ای.

۵ ـ ساختارها و ترتیبات نهادی (قوانین و مقررات) آموزش و تربیت فنی، حرفه ­ای و مهارتی

۶ ـ اولویت­ های پژوهشی مورد نیاز در خصوص نظام با رویکرد آینده ­پژوهی

۷ ـ سیاست­ های اجرایی به منظور اثربخشی هدایت تحصیلی و هدایت شغلی در آموزش و تربیت فنی، حرفه ‏ای و مهارتی.

۸ ـ سازوکارهای ایجاد هماهنگی و نظارت بر تخصیص منابع و تسهیلات به مجریان.