وظایف و اختیارات شورای عالی

وظایف و اختیارات شورای­عالی به شرح زیر است:

الف ـ هماهنگی در سیاست­گذاری، تنظیم­ گری و راهبری نظام در چهارچوب اسناد بالادستی

ب ـ برقراری تعامل بین دستگاه ­های مجری، بنگاه­ های اقتصادی و تشکل ­های صنفی

پ ـ ایجاد هماهنگی و نظارت بر تخصیص منابع و تسهیلات به دستگاه­ های مجری

ت ـ بررسی پیشنهاد اصلاح ساختارها و بازنگری در قوانین و مقررات مرتبط با آموزش و تربیت فنی، حرفه ­ای و مهارتی جهت ارایه به مراجع قانونی ذی­ربط

ث ـ تصویب استانداردهای آموزش، ارزشیابی و شایستگی حِرف براساس نسخه استانداردهای ملی و بین ­المللی طبقه­ بندی حِرف و مشاغل

ج ـ تصویب سازوکارهای لازم جهت مشارکت بهره­ برداران در کلیه مراحل و فرایندهای آموزشی و تربیتی

چ ـ طراحی و نظارت بر اجرای نظام صلاحیت حرفه­ ای و نظارت بر آموزش و تربیت فنی، حرفه­ ای و مهارتی

ح ـ تأیید چهارچوب صلاحیت حرفه­ ای ملی، موضوع ماده (۷) قانون و ارایه آن به هیأت وزیران برای تصویب

خ ـ تأیید ساز و کارهای لازم مربوط به آموزش و تربیت افراد جهت کسب شایستگی­ های نوآوری و کارآفرینی، موضوع تبصره بند (۱۰) ماده (۱) قانون و ارایه آن به هیأت وزیران برای تصویب

د ـ تصویب سازوکار ارتباط بین مدارک و گواهینامه­ های صلاحیت حرفه­ ای مبتنی بر چهارچوب صلاحیت حرفه ­ای ملی

ذ ـ تصویب ضوابط تحرک­ پذیری افقی و عمودی در گروه ­های بزرگ شغلی تا سطوح بالای صلاحیت حرفه ­ای و آموزشی در چهارچوب صلاحیت حرفه ­ای ملی

ر ـ بررسی و تصویب ضوابط و معیارهای تشکیل مراکز سنجش با لحاظ نقش نظام­ های حرفه ­ای

ز ـ تهیه و تصویب دستورالعمل پایش نظام و ارایه گزارش به مراجع ذی­صلاح

ژ ـ بررسی و تصویب آیین ­نامه تعیین انجمن ­های علمی حرفه­ ای، اتحادیه ­ها و صنوف حرفه ­ای و شغلی جهت عضویت در ارکان نظام

س ـ تصویب دستورالعمل­ های اجرایی مورد نیاز در چهارچوب قانون