اعضای شورا

اعضای  شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی

1- معاون اول رئیس جمهور( رئیس شورا)،

2- وزیر آموزش و پرورش،

3- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری،

4- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی،

5- وزیر صنعت، معدن و تجارت،

6- وزیر جهاد کشاورزی،

7- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی،

8- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،

9- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور،

10- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (یک نفر از کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری و یک نفر از کمیسیون اجتماعی) با تصویب مجلس به عنوان ناظر،

11- رئیس اتاق تعاون ایران ( بدون حق رأی)،

12- رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشاورزی ایران (بدون حق رأی)،

13- رئیس اتاق اصناف ایران( بدون حق رأی)،

14- سه نفر از متخصصین و صاحب نظران در آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی و بازار کار( بدون حق رأی)

طبق تبصره یک این ماده افراد موضوع بند (14) به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی و تصویب اکثریت اعضای دارای حق رأی شورای عالی انتخاب و با حکم معاون اول رئیس جمهور برای مدت 4 سال منصوب می‌شوند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.