اخبار

آئین نامه داخلی شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی و کارگروه های تخصصی تصویب شد

دبیر شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی بااشاره به برگزاری دومین جلسه بررسی پیش نویس آئین نامه های داخلی و کارگرو های تخصصی شورای عالی اظهار داشت: این آئین نامه مورد تصویب اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت.

ادامه مطالب »

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی : شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی زمینه شکل گیری گفتگو بین ذینفعان حوزه مهارت آموزی را فراهم می کند

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره جزییات برگزاری  اولین جلسه شورای عالی آموزش فنی و حرفه ای  و اهداف تشکیل این شورا  گفت :

ادامه مطالب »

دبیر شورای عالی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی: توسعه آموزش مهارت های نوین نیاز امروز جامعه است

دبیر شورای عالی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی در اولین جلسه شورا گفت:آموزش مهارت های نوین برای نیروی کار جدید باید متناسب با شرایط آینده به روز رسانی گردد.

ادامه مطالب »