اخبار

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی : حمایت از کارآفرینی نیازمند فضای کسب‌وکار مناسب است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حمایت از کارآفرینی نیازمند فضای کسب‌وکار مناسب است و علاوه بر تغییر نظام آموزش و فرهنگ آموزش باید فعالیت های حمایتی و نظام کار نیز تغییر کند.

ادامه مطالب »

در نشست دبیرخانه شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی چالش‌های پیش روی آموزش‌های مهارتی در دانشگاه‌ها و مدارس بررسی شد.

با رشد روزافزون جوامع و تغییر سبک زندگی، نیاز به همراهی آموزش و مهارت دوچندان شده است؛ در این زمینه تجربه جهانی نشان می‌دهد که در محیط‌های آموزشی با تلفیق علم و دانش در کنار مهارت می‌توان توانمندی‌های دانش‌آموزان و دانشجویان را ارتقاء داد.

اهمیت این موضوع سبب شد تا همزمان با هفته مهارت نشست تخصصی مهارت‌آموزی در دانشگاه‌ها و مدارس در محل دبیرخانه شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی برگزار شود.

ادامه مطالب »

اولین جلسه کارگروه تخصصی راهبری و هماهنگی در سیاست گذاری شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی برگزار گردید

انتخاب رئیس و نایب رئیس در اولین جلسه کارگروه تخصصی راهبری و هماهنگی در سیاست گذاری شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی

ادامه مطالب »

اولین جلسه کارگروه تخصصی نظارت و سنجش شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی برگزار گردید

اولین جلسه کارگروه تخصصی نظارت و سنجش شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی تشکیل شد و پیرامون اهداف و وظایف کارگروه بحث و تبادل نظر به عمل آمد.

ادامه مطالب »