اخبار

رییس موسسه کار و تامین اجتماعی کشور از مرکز تخصصی فنی و حرفه ای برق و الکترونیک شیراز بازدید نمود

هم اکنون بازدید دکتر محمدرضا سپهری رییس موسسه کار و تامین اجتماعی کشور و دبیر شورای عالی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتهای نهاد ریاست جمهوری با همراهی جناب آقای مختاری مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و جناب آقای کوشکی مدیر کل فنی و حرفه ای از مرکز تخصصی فنی و حرفه ای برق و الکترونیک شیراز وابسته به اداره کل فنی و حرفه ای استان فارس

ادامه مطالب »