اخبار

جلسه هم اندیشی دبیرخانه شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی کشور با کمیسیون علوم، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی، اولین جلسه هم اندیشی در حوزه مهارت صبح امروز در

ادامه مطالب »

Elementor #2664

جلسه هم اندیشی دبیرخانه شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی کشور با کمیسیون علوم، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی برگزار

ادامه مطالب »