خانه

مراسم روز ملی مهارت و کارافرینی و تقدیر از کارآموزان و آموزشگاه ها و مراکز آموزشی
شریعتمداری:
تشکیل شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی، گامی بزرگ در مدیریت یکپارچه و هماهنگ نظام آموزش مهارتی کشور است. راهبرد اساسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مدیریت مهارت آموزی کشور، ایچاد نهضت مهارت افزایی، ائتلاف با شرکای اجتماعی، حکم رانی محلی آموزش های مهارتی و تقویت جایگاه بخش خصوصی است.
آیین تجلیل از مهارت آموختگان برتر نیروهای مسلح
6 مرداد روز ملی کار آفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای
نخستین جلسه شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی
نخستین جلسه شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی
شریعتمداری:
نهضت مهارت افزایی، دعوت به همکاری و هم افزایی با شرکای حوزه مهارت آموزی اعم از دستگاه های ارائه دهنده آموزش ها، بنگاه های متقاضی نیروی ماهر، اتاق ها و تشکل های بخش خصوصی و خیرین است. حکمرانی خوب در مهارت آموزی نیازمند ایفای نقش همه شرکاست.
دومین جلسه تخصصی کارگروه های راهبردی و هماهنگی در سیاستگذاری و نظارت و سنجش شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی برگزار شد
اولین جلسه تخصصی راهبردی و هماهنگی در سیاستگذاری و نظارت و سنجش شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی