خانه

دومین جلسه شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی
تصویب چارچوب نظام صلاحیت حرفه ای ملی در شورای عالی اموزش وتربیت فنی حرفه ای ومهارتی کشور
شریعتمداری:
تشکیل شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی، گامی بزرگ در مدیریت یکپارچه و هماهنگ نظام آموزش مهارتی کشور است. راهبرد اساسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مدیریت مهارت آموزی کشور، ایچاد نهضت مهارت افزایی، ائتلاف با شرکای اجتماعی، حکم رانی محلی آموزش های مهارتی و تقویت جایگاه بخش خصوصی است.